dissabte, 22 de març de 2008

MUNTANYANS II NO!


COMUNICAT DE PREMSA

L'ABG PROTESTA CONTRA LA URBANITZACIÓ DE MUNTANYANS II EL DIA QUE L'AJUNTAMENT INAUGURA EL PAS SOTERRAT QUE HA PAGAT L'EMPRESA CONSTRUCTORA DEL PLA PARCIAL


  • L'Alternativa Baix Gaià ha distribuït retalls de premsa sobre Muntanyans II aquest dissabte 22 de març.

  • El motiu d'aquest acte és la inauguració del pas soterrat que va de Marítima Nord fins Muntanyans II i que ha realitzat l'empresa que desenvolupa el Pla Parcial Muntanyans II.

  • L'Alternativa Baix Gaià vol demanar d'aquesta manera que es reuneixi d'una vegada les diferents administracions implicades tal i com es van comprometre públicament.

  • L'ABG qüestiona que el model urbanístic que imposa aquest tipus de pla parcial sigui sostenible ambientalment i social.

  • L'ABG recorda a totes les parts implicades que l'informe encarregat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya conclou que Muntanyans II és una zona innundable i humida i que, tal com indica la llei 12/85, en una zona humida no s'hi poden construir 550 habitatges.