dijous, 28 de juliol de 2011

NO A AQUESTS PRESSUPOSTOS

Avui els regidors de l'Alternativa Baix Gaià, fent altaveu de la decisió de l'assemblea d'ahir al vespre, han votat en contra dels pressupostos pel 2011 presentats per l'equip de govern municipal, al ple extraordinari.

---------------

Aquest són alguns dels arguments, preguntes i reflexions sobre el pressupost municipal 2011. Cap de les preguntes ha obtingut resposta...


ARGUMENTS PRESSUPOST MUNICIPAL 2011

Dimarts 26 de juliol a les 19'30h se'ns entrega la proposta de pressupost per a l'any 2011 i el mateix dia se'ns convoca per dijous 28 de juliol a les 13'30h a una COMISSIÓ INFORMATIVA per explicar-nos el contingut del pressupost, per, mitja hora després, a les 14h, debatre i votar la proposta pressupostària.

En total els regidors de l'Alternativa hem disposat de 42 hores per intentar analitzar el pressupost, debatre-la amb l'assemblea i intentar incorporar propostes que milloressin el document, amb l'objectiu de ser responsables i recolzar la proposta pressupostària. Com entendreu ens ha estat impossible fer una tasca acurada i crear propostes en positiu per el municipi que poguessin ser incloses al pressupost.

Els regidors de l'Alternativa ens sentim menyspreats davant d'aquesta situació, ja que no podem fer la nostra feina, com a regidors de l'oposició, amb uns mínim de qualitat. Tot i així, més emprenyats estaríem formant part d'aquest govern amb aquesta manera de fer les coses.

Evidentment estem en debat d'un pressupost que fa almenys 8 o 9 mesos que s'havia d'haver aprovat, però sembla que ja és tradició en aquest ajuntament allargar l'agonia i fomentar la sorpresa. Després que no diguin a les entitats que trigaran a cobrar perquè l'oposició ha demanat dies per analitzar el pressupost. Ho torno a recordar, 42 hores de temps.

Votar un pressupost amb 8 o 9 mesos de retard té molts inconvenients, però té una avantatge. Podem disposar de dades reals de com va l'any: Com anem d'ingressos de l'impost de la construcció, com anem amb l'IBI, quin grau de morositat hi ha, etc.

Un govern participatiu i col·laborador hagués adjuntat l'estat econòmic des de l'1 de gener fins a data d'avui.

I parlant de participació, podem constatar l'estratègia per enfonsar definitivament al Consell Municipal de Sostenibilitat. En altres temps els equips de govern es dignaven a fer participar als ciutadans que estan en les diferents comissions

Dins del PRESSUPOST 2011 ens trobem amb:

El pressupost dels PATRONATS DE CULTURA I TURISME, dos documents que no han estat aprovats per les respectives juntes. Ens preguntem, de què carai serveixen aquests òrgans de participació?.

La rebaixa del 5% de les despeses de personal. Tant sols recordar que la rebaixa es fa per decret de l'Estat, que obliga a rebaixar els sous dels treballadors.

Veiem una previsió d'augment d'ingressos d'impostos directes, un 8'5%

Un augment d'ingressos del 6'3% de les taxes

Un augment d'ingressos d'un 5% de les transferències corrents

En ingressos patrimonials, un augment del 728%. De 175.200€ a 1.451.501€.

En total esperen augmentar els ingressos un 11'7%

A nivell d'ingressos:

Preveuen ingressar 600.000€ en multes de trànsit, en canvi d'infraccions urbanístiques tant sols 1.500. Els convidem a donar un tomb per Torredembarra per a detectar infraccions urbanístiques.

I si parlem de despeses:

Lloguer de naus industrials 48.016€, quines són? Quina funció tindran? I a partir de quan?

Quina inversió teniu prevista per habilitar els locals llogats?

Lloguer locals C/Reus i Cal Llovet. Quin us tindrà el local de Cal Llovet? I quan es posarà en funcionament?

Conservació de vies públiques una previsió de 33.208€. Que tenen previst fer amb aquests diners?

Conservació d'altres immobles. 51.719€. Quins són?

Manteniment sala polivalent, 5.000€. A què van destinats?

Manteniment Teatre Auditori, 250€. Que es vol fer amb aquesta quantitat?

Personal d'urbanisme:

Retribucions bàsiques funcionaris 264.373,00 €

Triennis urbanisme 39.506,00 €

Complement destí urbanisme 148.147,00 €

Complement específic urbanisme 288.836,00 €

Seguretat Social urbanisme 619.412,00 €

Contribució Plans de Pensió 3.347,00 €

Retribucions bàsiques laborals 556.430,00 €

Productivitats urbanisme 167.313,00 €

Gratificacions urbanisme 18.578,00 €

Total 2.105.942,00 €

No gastem suficients diners en els serveis tècnics d'urbanisme, que a sobre feu una previsió de despesa de 85.000€ per encarregar estudis i treballs tècnics a serveis professionals externs.

Serveis professionals externs (estudis i treballs tècnics) hi ha la previsió de 278.460€. Quin tipus de serveis? També són d'urbanisme? L'Ajuntament no disposa de suficients tècnics?

En canvi, per a promocionar el comerç li volen destinar 23.000€. Una gran suma de diners per a dinamitzar l'economia local!

I en el capítol 2 de Despesa béns i serveis corrents:

Enguany veiem que ens toca pagar 795.000€ d'interessos de crèdits demanats. Ens agradaria, i demanem, que ens facilitin les quantitats que haurem de pagar els propers anys.

El capítol 3 – Despesa Financera ens trobem:

Que volen destinar 5.100€ per finançar els partits polítics amb representació municipal, 100€ més que a Càrites, 5.000€. Demanem que es modifiqui aquest punt i els 5.100€ dels partits polítics s'afegeixin a la partida de Càrites deixant-la a 10.100€. Considerem que seran més útils si els destinem a les persones amb dificultats que a finançar despeses dels partits polítics. Des d'aquí volem felicitar a les dones i homes de Càrites per la gran tasca social que estan fent.

En despeses de telèfon 179.838€

En atencions protocol·làries ens trobem 67.700€. Proposem rebaixar-la a la meitat.

Ens trobem amb una partida responsabilitat patrimonial 1.129.500€. On s'han de destinar aquests diners?

.COOP

Aquesta setmana hem presentat al regidor de promoció econòmica la proposta de foment del cooperativisme de treball com a eina per a fer front a l'atur i la crisi econòmica. Aquí teniu la carta li vam fer arribar. També vam fer entrega d'un petit dossier. El regidor ens va rebre amablement i es va mostrar obert a parlar-ne.

SALVEM EL GAIÀ

"La Plataforma Salvem el Gaià, denuncia que, malgrat que s’estan complint les condicions que defineix el conveni d’alliberament del cabal ambiental del riu Gaià subscrit per l’ACA i Repsol ara fa un any, aquest no s’està portant a terme.

En una nota de premsa conjunta entre els signants del conveni, es justifica el no compliment del mateix pel fet que la cota de l’aigua de l’embassament és baixa i considera adequat esperar a la tardor a què el riu disposi de més cabal.
Salvem el Gaià considera que estant la cota de l’embassament 1,5 metres per sobre de la cota definida com a llindar d’alliberament en el conveni, no hi ha cap raó objectiva per no alliberar el cabal que pertocaria, que és coincident amb les aportacions del riu, per minses que siguin, i no accepta com a raonament que la tendència de descens actual del nivell de l’embassament que podria obligar a suspendre el cabal a finals d’agost, ja que ningú té la capacitat de preveure a tres setmanes vista si plourà i el cabal del riu creixerà. Si cal interrompre el cabal en virtut del conveni s’interromp, el conveni està per complir-lo, mentrestant la llera i l’aqüífer s’hauran beneficiat del cabal alliberat.
Per tot això, i per la manca total de comunicació que hi ha hagut fins ara, Salvem el Gaià demana una reunió urgent entre les diferents parts interessades, ACA, Repsol, alcaldes dels municipis implicats, entitats ambientals i les comunitats de regants."

dimecres, 27 de juliol de 2011

URGENT!

Avui dimecres assemblea de l'Alternativa Baix Gaià, a les 20:30h. Tothom hi és convidat a treballar. alternativabg@gmail.com // Tel. 696 363 328

I a les 19h, a la Perla d'Altafulla, reunió de Salvem el Gaià.

dimarts, 26 de juliol de 2011

MUNTANYANS II NO!

L’Alternativa Baix Gaià demana a l’Ajuntament que faci les accions necessàries per a protegir Muntanyans II
Veieu l'Ecodiari, PobleViu.Cat i El Mònic. Ona la Torre se n'ha fet ressò a les notícies de dimecres i ha entrevistat al Jordi J. Roig.
La polèmica urbanització de l’espai afectat per la desembocadura del Torrent d’en Gibert, conegut com a Pla Parcial Muntanyans II, ha estat declarada nul•la. Tot i que les diferents parts implicades tenen el dret a recórrer la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada arran del recurs contenciós administratiu interposat per la Plataforma Salvem els Muntanyans, l’escenari es va clarificant.
Aquest pla parcial es va aprovar amb l’únic vot en contra de l’Alternativa Baix Gaià. Però gràcies a la tasca de sensibilització de la Plataforma i de diferents col•lectius del municipi, les opinions contràries al model urbanístic que representava Muntanyans II van anar en augment. L’oposició es va fer palesa amb una multitudinària manifestació realitzada pel nucli antic de la vila el 10 de setembre de 2006. Els estudis científics impulsats per la mateixa Plataforma, que demostraven la inundabilitat dels terrenys, van posar contra les cordes els favorables a Muntanyans II. Finalment, la sentència demostra que el procés d’aprovació d’aquesta urbanització ha estat un cúmul de despropòsits.
La lluita no està guanyada. Convergència i Unió ha fet pública la seva voluntat de recórrer aquesta sentència. És per això que l’Alternativa Baix Gaià demana a l’Ajuntament de Torredembarra que faci totes les accions necessàries per incloure els terrenys afectats pel Pla Parcial Muntanyans II a l’Espai d’Interès Natural dels Muntanyans. De la mateixa manera, l’Alternativa demana a l’Ajuntament que aprofiti els seus contactes amb la Generalitat de Catalunya per posar fi al procés de Muntanyans II.
L’Alternativa Baix Gaià ha criticat durant tots aquests anys el model urbanístic agressiu que va afavorir la bombolla immobiliària i la posterior crisi econòmica. Aquest model urbanístic és totalment insostenible mediambientalment, econòmica i social.
Muntanyans II és un espai d’interès ecològic, amb l’afegit que és inundable, donat que es troba en plena desembocadura del Torrent de Gibert. Cal valorar la seva importància pel fet de ser un connector biològic entre el nostre litoral i l’interior. També cal destacar l’impacte paisatgístic que suposaria construir 550 habitatges a tocar de l’EIN dels Muntanyans. Els Muntanyans representen una de les darreres platges naturals conservades a Catalunya i per a Torredembarra suposen un atractiu turístic i un espai de lleure on aprendre i gaudir de la natura.
L’Alternativa Baix Gaià vol felicitar el moviment ciutadà Plataforma Salvem els Muntanyans per la seva lluita en l’àmbit judicial.
L’ABG creu que aquesta sentència obre un nou capítol en la recuperació d’aquest espai natural. Ara tenim l’oportunitat d’iniciar un procés nou per a negociar les condicions de rescat. Per tot plegat, l’Alternativa demana al govern municipal de Torredembarra que posi temps i esforços per retornar al seu estat anterior el patrimoni natural que s’ha malmès.
L’ABG seguirà defensant Muntanyans II com espai natural i demanant que es facin
els passos en la direcció que la sentència judicial apunta.
Alternativa Baix Gaià
alternativabg@gmail.com
alternativatorredembarra.blogspot.com

divendres, 22 de juliol de 2011

ZONA VERDA DEL CARRER MONTMELL

La zona verda del carrer Montmell (Els Munts) està abandonada. Ens diran que no hi ha diners i ens farem el càrrec de les dificultats. Però cal tenir els arbres sense esporgar? Cal donar aquesta imatge de deixadesa? El pobre arbre està ocupant el 100% de l'amplada de la vorera.

DECLARACIONS A ONA LA TORRE POSTERIORS AL PLE D'AHIR

dijous, 21 de juliol de 2011

ELS BANCS DEL PASSEIG MEDITERRANI

"Torredembarra, 21 de juliol de 2011
A la Regidoria d’Urbanisme.
Jo Jordi J. Roig Morera, amb DNI -----------,
veí empadronat a Torredembarra, al C/ ----------43830-Torredembarra
Telef. 977--------------
I regidor de l’Alternativa Baix Gaià,
EXPOSO:
Al Passeig del Mediterrani, mirant a mar i a banda dreta, hi ha dos bancs, separats uns 50 m un de l’altre, al mig de la vorera estreta, de ciment/obra que han deixat de ser útils per les raons que explico a continuació:
-Estan situats a la mateixa vorera, impedint el pas i la mobilitat (les voreres ja són estretes).
-Un dels dos coincideix amb la nova ubicació dels contenidors de reciclatge.
-La prova que no són útils la dóna el fet que no s’utilitzen per seure.
-Al vespre són un perill, ja que són poc visibles i algú pot prendre mal. És el cas de la persona que ens ha fet la reclamació. No ha estat greu, però ho podria haver estat.
-Dins el paisatge urbà que pretenem millorar és un”nyap” que no dóna la imatge que tots volem de Torredembarra.
DEMANO:
Per aquestes raons exposades, que siguin retirats. I en el cas que es consideri pertinent se’ls doni una ubicació més útil, on no destorbin el pas i on no suposin cap perill.
Esperem que la nostra petició sigui atesa.
Cordialment.
Jordi J. Roig Morera-ABG

dimecres, 20 de juliol de 2011

CAMPS HA DIMITIT

Veieu el retall de Vilaweb i les portades de tots els diaris digitals.

ON ÉS L'AZNAR?

El silenci d'Aznar d'aquests dies és digne de remarcar. Aquest expresident espanyol és conseller independent de News Corp des del 2006. L'any passat va cobrar d'aquesta empresa 220.000 dòlars. Aznar posseeix 32.000 accions de News Corp estimades en 585.000 dòlars. (News Corp és l'empresa propietària del diari sensacionalista anglès News of the World implicat en el cas de les escoltes telefòniques que ha esquitxat al govern britànic).

LES AJUDES A LA BANCA

Les ajudes euorpees a la banca ja arriben als 1,35 bilions d'euros.

EL QUE COBRA ARENAS

Segons el que ell mateix ha fet públic, el líder del PP d'Andalusia cobra 142.000 euros bruts més 25.000 d'imdemnització del Senat i 10.000 euros del parlament andalús.

FACEBOOK

Busqueu al Facebook als nostres regidors ("Lluís Suñé" i "Jordi J. Roig") i al nostre col·lectiu ("Alternativa Baix Gaià"). Participeu, opineu, proposeu!

RETALLEN LA PARTICIPACIÓ (TAMBÉ)

Al ple municipal de demà dijous no podrem preguntar res ni tampoc fer cap prec. L'actual equip de govern de moment ha decidit fer plens extraordinaris, evitant així els precs i preguntes de l'oposició

  • Celebrem que després de 13 mesos del greu incendi de la caseta de METROVACESA, que a punt va estar de costar la vida a dos nens, hagi estat retirada.
  • Perquè el govern diu a una entitat, que va actuar per festa major, que no podran cobrar de moment perquè l'oposició ha demanat 10 dies per revisar el pressupost municipal 2011?. Quan els partits de l'oposició no disposem de cap esborrany.
  • No pot ser que els xiringuitos de la platja estiguin tancats i en mal estat.
  • Demanem que les dutxes de la platja funcionin fins més tard, ara es talla l'aigua a les 19h.
  • No compartim l'actuació de la Policia Local, suposem que sota mandat polític, de revisar els bars en plena festa major.
  • Encara esperem quin pla de mandat, per Torredembarra, té l'equip de govern per els propers anys.
  • Ens enfada veure com iniciatives lúdiques i culturals que surten d'entitats del poble són substituïdes, a cop de talonari, per empreses externes.
  • Perquè Cal Maiam l'ha d'obrir, cobrant, una persona externa a l'ajuntament. Quin cost té per el poble, obrir Cal Maiam?
  • Perquè ens dóna la sensació que hi ha un relaxament en les polítiques socials a Torredembarra?
  • Què pensa fer l'ajuntament respecte a la sentència de Muntanyans II?

dimarts, 19 de juliol de 2011

RETIREN LA CASETA DE METROVACESA ABANDONADA!

Avui s'estan retirant les casetes de METROVACESA, on ara fa un any dos nens van estar a punt de perdre la vida. Durant un any hem estat sols demanant la retirada, amb comunicats, preguntes/precs al ple i accions a la mateixa caseta.També valorar l'esforç de la mare d'un dels nens afectats, la companya Pepi, que ha lluitat colze a colze amb l'Alternativa Baix Gaià.
Lluitar serveix, encara que molts cops sembla que estiguem clamant al cel i ningú escolti,
Ens veiem dimecres a a les 20'30h a Cal Maiam, a l'assemblea mensual oberta.

SALVEM EL GAIÀ

Veieu les novetats de Salvem el Gaià al seu bloc!

AVUI LA COMISSIÓ DE COOPERATIVISME VIATJA AL PRAT DE LLOBREGAT

Avui dimarts la comissió de cooperativisme de l'Alternativa Baix Gaià viatja al Prat del Llobregat per tal de conèixer les estratègies municipals de foment del cooperativisme que s'estan desenvolupant en aquella ciutat.

dilluns, 18 de juliol de 2011

DIMECRES!

IMPORTANT
Dimecres 20 de juliol a les 20'30h. ASSEMBLEA DE L'ALTERNATIVA BAIX GAIÀ a Cal Maiam
Decidirem els vots i arguments dels punts del ple - parlarem del posicionament de l'ABG sobre la sentència de Muntanyans - prepararem un paquet de propostes per incentivar l'accés a l'habitatge de lloguer i moltes coses més...
Reenvieu aquest correu a qui creieu que li pot interessar!
ENDAVANT!

FES TURISME AL BAIX GAIÀ!

www.baixgaiaturistic.cat/

dimecres, 13 de juliol de 2011

AVUI. REPARTIM EL BUTLLETÍ

Avui dimecres a les 20h hem quedat per a reaprtir el butlletí de juliol. Tothom hi és convidat. també us el podeu descarregar de manera digital del lateral d'aquest bloc.

RETALLS

Les tasadores inflen el valor dels pisos a favor dels bancs. La Plataforma per una Vivenda Digna demana una tasadora pública.

dimarts, 12 de juliol de 2011

PERILL D'INCENDI


Veieu el retall del Diari de Tarragona. Els veïns denuncien el perill i la deixadesa dels terrenys ubicats entre l'Escola Mirades i l'Escola Antoni Roig. L'Alternativa ho ha denunciat en diverses ocasions tal i com recull la notícia.

diumenge, 10 de juliol de 2011

RUNA AL CAMÍ DELS MUNTS

El Camí dels Munts està brut i té petits abocaments de deixalles des de fa mesos.

EL CANYADELL, ABANDONAT

La imatge de les baranes del Canyadell abandonades -van treure fustes i van posar cinta de plàstic advertint del perill- parla del tracte que aquesta platja rep per part de l'Ajuntament i els seus usuaris. Part de la cinta blanca i vermell està abandonada pel bosc del Canyadell.

UNA METÀFORA?

Una imatge de l'entrada a Torredembarra. El cartell senyala la runa d'obra abandonada. El cartell es troba en un estat lamentable.

dissabte, 9 de juliol de 2011

20 de JULIOL!

Temes a tractar: Ple Municipal - Muntanyans II - Habitatge - Cooperativisme - Altres

dijous, 7 de juliol de 2011

EXECUCIONS HIPOTECÀRIES

Entre el 2007 i el primer trimestre de 2010 van augmentar un 485% el nombre d'execucions hipotecàries a Catalunya.

MÈDIA.CAT

El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha publicat l'anuari Mèdia.cat allò que els mitjans de comunicació han silenciat als Països Catalans com ara que Abertis -controlada per La Caixa i ACS- ha tingut uns beneficis superiors als costos de construcció de les vies de pagament que monopolitza. En un any han guanyat 662 milions d'euros, un 6,1% que l'any anterior. També s'amaguen els beneficis dels bancs. 584 consellers executius de les empreses de l'Íbex-35 cobren uns 990.000 euros de mitjana. Els tres principals executius de Bankia (Rodrigo Rato, entre d'altres) cobren 13,5 milions.

PROPOSTES CONTRA LES RETALLADES

El professor Antoni Comín proposa una reforma fiscal a nivell europeu, la protecció del deute dels estats i acabar amb els incentius perversos dels directius. Veieu l'article sencer aquí.

ES PUGEN ELS SOUS AQUELLS QUE DEMANEN RETALLADES

Lagarde, la nova directora gerent de l'FMI, s'ha pujat el sou un 11%. Cobrarà 467000 dòlars. A més, tindrà 80000 euros per a despeses sense justificar.

20 de JULIOL

Preneu nota: el 20 de juliol segurament serà la data de l'assemblea mensual oberta a tot el poble de Torredembarra.

dimarts, 5 de juliol de 2011

EL PREU DEL SÒL

La Lei de Liberalització del Sòl del 1998 havia de suposar segons el govern d'Aznar un abaratiment de la vivenda. Doncs bé, gràcies a un estudi publicat el 2009 sabem que entre el 1997 i el  2007 el preu dels pisos es va multiplicar per 3,6 i que el 83% de l'augment del preu va ser degut a l'increment del valor del sòl.

ESCOLA MIRADES

Retall del Punt.

dilluns, 4 de juliol de 2011

MUNTANYANS II NO!

Avui la Plataforma Salvem els Muntanyans ha fet una roda de premsa per a valorar la sentència del TSJC respecte el pla parcial Muntanyans II. La mateixa entitat ha omplert els carrers de la vila informant de les novetats i agraint el suport de la gent. Veieu: ACN, El Punt i DelCamp.cat.

DESCOBRIM EL TERRITORI!

Veieu el web de riugaia.cat.

diumenge, 3 de juliol de 2011