divendres, 17 d’octubre de 2014

L'ALTERNATIVA PROPOSA UNA REBAIXA DE L'IBI I PENALITZAR ELS PISOS BUITS DELS BANCS

L'ABG proposa que a les properes ordenances fiscals es rebaixi l'IBI un 9%. Considerem imprescindible crear mesures fiscals pal·liatives davant els efectes de la crisi, reduir la pressió fiscal. Per a fer-ho caldràuna revisió global del pressupost municipal per compensar la reducció d’ingressos.
Cal valentia i noves maneres de gestionar i de controlar la despesa. Cal prendre decisions que puguin ajudar a recuperar la confiança i il·lusió de les veïnes i veïns de Torredembarra.
L'ABG proposa un recàrrec del 50% al rebut de l’IBI per als bancs que tenen pisos desocupats. La nostra proposta inclou la possibilitat que aquests bancs s'acullin a una bonificació en cas de posar al mercat en lloguer social un 25% dels seus habitatges buits.
L'ABG proposa bonificar amb un 60% de l'IBI als propietaris de terrenys urbanitzables no construïts que s’empren per usos agrícoles o altres activitats no vinculades amb la construcció.
L'ABG també reclama una subvenció del 100% de la quota líquida de l’IBI per aquelles llars que els seus membres estan empadronats a Torredembarra i es trobin en situació d’atur i no rebin cap prestació. La proposta inclou una rebaixa del 50% de la quota líquida per aquelles famílies empadronades al municipi amb els seus membres en situació d’atur però que, en aquest cas, rebin alguna ajuda social.
L'ABG proposa que es faciliti el pagament de rebut al llarg de l’any sense cap mena de recàrrec, a més d’iniciar una revisió cadastral.

dimarts, 7 d’octubre de 2014

REUNIÓ PER LES ORDENANCES FISCALS

Avui dimarts a les 20h es reuneix la comissió de l'Alternativa que estudiarà les ordenances fiscals per tal d'elaborar propostes de millora.

MENJADOR SOCIAL

Ja tenim fet el primer esborrany de la moció per la creació d'un MENJADOR SOCIAL que garanteixi l'alimentació a les persones amb dificultats... endavant!