dimecres, 8 de juny de 2016

Rebaixant el deute municipal


El 2015 l’Ajuntament de Torredembarra devia 19,5 milions d’euros, uns 1300 euros per habitant. Era el vuitè municipi més endeutat de la demarcació. (Ona la Torre, 8-VI-2016)
El nou govern municipal ha rebaixat el deute i l’ha situat a una ràtio del 89%.
Els pressupost municipal aprovat recentment contempla retornar 1,9 milions d’euros de deute al llarg del 2016.
El deute viu de l'any 2014 era de 21.490.000 d’euros. (Font: Diari Més, 21-VII-2015)
El 2013, el deute era de 23.511.052 d’euros (1521 euros per habitant), cosa que situava la Torre a la posició 201 de municipis més endeutats de l'Estat.
El 2012 la ràtio d'endeutament era del 126%. L'Ajuntament estava entre els 50 municipis més endeutats de Catalunya. L'endeutament era de 24.932.053 d’euros (1628,47 euros per habitant) i Torredembarra ocupava el lloc 187 dels municipis més endeutats de l'Estat.
El deute viu de l'any 2011 era de 25.613.000 d’euros. (Font: Diari Més, 21-VII-2015)

El 2010 es devien 25,7 milions d'euros. El deute per habitant era de 1.709 euros.
L’any 2010 la ràtio d’endeutament era del 124%. 
El 2010 estàvem a la posició número 100 de l'Estat espanyol, d'ajuntaments més endeutats per habitant.
El 2009 el deute pujava a 25 milions d’euros.
El 2008 el deute era de 20 milions d'euros, cosa que suposava uns 1328 euros per habitant.

La ràtio d’endeutament el 2007 era el 76%. Es devien 15,5 milions d'euros.
L'any 2006 la ràtio d'endeutament per habitant era del 74,05%. El 2005, el 80,12%. I el 2004, el 85,73%.