dimarts, 10 de gener de 2017

"L'Ajuntament manté converses amb Endesa per evitar talls de subministrament elèctric al municipi"

Veieu Ona la Torre.